SLUŽBY

 

Pri realizácii predaja, kúpy, prenájmu a správy nehnuteľnosti, naša realitná kancelária zabezpečuje pre Vás  nasledovné služby:

 

- Poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností pre všetkých klientov  BEZPLATNE

- Komplexné služby spojené s bývaním - "Všetko pod jednou strechou" - bývanie, hypotéka, poistenie, komunikácia s katastrom, služby advokáta, notára, súdneho znalca, geodeta a ostatné doplnkové služby

- Právne poradenstvo ku konkrétnemu obchodnému prípadu

-Sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu – bytov, rodinných domov, kancelárskych, obchodných, nebytových, výrobných a skladových priestorov, pozemkov a rekreačných zariadení

- Zabezpečenie kompletnej dokumentácie k  predaju nehnuteľnosti čiže k prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnosti      

- Zabezpečenie kompletnej dokumentácie k  prenájmu nehnuteľnosti

- Vypracovanie všetkých typov zmlúv, ktoré sú  potrebné pri realizácii obchodného prípadu, a to:

1. Kúpna zmluva + Návrh na vklad vlastníckeho práva 2. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve  3.Nájomná zmluva 4. Darovacia zmluva 5. Zmluvy o  zriadení a zrušení vecného bremena 6. Dodatky k zmluvám a iné

- Zapracovávanie pripomienok do zmlúv

- Garantujeme Vám bezpečný prevod nehnuteľnosti a úhrady kúpnej ceny prostredníctvom bankových vinkulácií a notárskych úschov

- Promtná komunikácia na Katastri nehnuteľností

- Poradenstvo pri čerpaní Hypotekárneho úveru-BEZPLATNÉ

- Formality ohľadne úveru zrealizujeme a sprostredkujeme za Vás

-Zabezpečíme Vám vypracovanie znaleckých posudkov (ocenenia nehnuteľnosti znalcom), geometrických  plánov, potrebných pre prevod nehnuteľností

-  Spolupracujeme so všetkými bankami, poisťovňami, súdnymi znalcami a notármi

-  Spolupráca s inými realitnými kanceláriami