DOPLNKOVÉ SLUŽBY

 

Ponúkame doplnkové služby spojené s bývaním a to:

 -  Služby sťahovacích spoločností  
 -  Modernizácia bytových, nebytových alebo iných priestorov
 -  Služby stavebných spoločností
 -  Služby projekčných kancelárií
 -  Služby marketingových spoločností
 -  Služby geodetov a znalcov