VYHĽADÁVANIE KLIENTOV

 

VYHĽADÁVANIE KLIENTOV

Disponujeme širokou klientelou záujemcov o  kúpu:

vyhľadávanie potencionálnych záujemcov o kúpu z vlastnej databázy, vyhľadávanie potencionálnych záujemcov o kúpu z databáz platených i neplatených webových stránok, vyhľadávanie potencionálnych záujemcov  o kúpu v rámci spolupráce s NARKS, vyhľadávanie potencionálnych záujemcov  o kúpu v spolupráci so zmluvnými partnermi. 

U nás máte istotu, že budeme Vašu ponuku profesionálne propagovať a garantujeme prezentáciu Vašej nehnuteľnosti s jednoznačnou predajnou cenou, koncepčným a efektívnym marketingom s jasným cieľom - v čo najkratšom čase zrealizovať predaj Vašej nehnuteľnosti.